افق سهنپ


  • ارائه راهکارهای نرم افزاری بر اساس فرایندهای عملیاتی برای سازمان‌های دولتی
  • ارائه‌ راهکارهای نرم افزاری مختص کسب وکارهای تجاری بر اساس فرایندهای عملیاتی
  • ارائه‌ راهکارهای نرم افزاری برای شرکتهای دانش بنیان، صنایع مادر، تولیدی، خدماتی و بازرگانی
  • ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب و کارهای کوچک و ارتقاء بهره وری تجاری
  • ارائه‌ راهکارهای خاص فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی
  • ارائه‌ خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی نرم‌افزاری
  • ارائه خدمات مهندسی شبکه‌های پیشرفته و امنیت اطلاعات
  • ارائه سرورهای اختصاصی مجازی در جهت توسعه دنیای مجازی و رایانش ابری
  • ارائه راه کارهای تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق دولت الکترونیک
  • استقرار سامانه های هوشمند و راه اندازی آزمایشگاه های پردازش موازی و محاسبات فوق سریع